kładka Zwierzyniecka

<= do poprzedniego              do następnego =>

      

kładka Zwierzyniecka

Historia: adka wsparta jest na czterech filarach i przyczółkach. Dwa pylony dźwigają na linach kładkę dla pieszych i jednocześnie stanowią konstrukcję nośną dla rurociągów prowadzących wodę z zaadu wodociągowego Na Grobli do miasta.
W miejscu kładki do lat 60. XX w. funkcjonowała jedna z trzech przepraw promowych na tym odcinku rzeki. Inne znajdowały się wyżej, na wysokości Nowego Domu i Bierdzan. Do dzisiaj zachowała się brukowana droga prowadząca do promu. Po przekroczeniu kładki opuszczamy tzw. Wielką Wyspę i przechodzimy w część Wrocławia, która zyskała miano Niskich Łąk.
Comments